Historie

Sbor dobrovolných hasičů Žďárec u Seče byl založen v roce 1944. Zakládajících členů bylo tehdy podle kroniky 30.

2015-10-04 12.11.50

Zakládající členové: Lonek Antonín, Skokan Josef, Mrázek Josef, Jeníček Václav, Marek František, Skokan Václav, Marek Josef, Horník Antonín, Papoušek Antonín, Kolář Josef, Kolář Josef, Kadlec Ladislav, Cipryan Josef, Štěpánek František, Skokan Karel, Kadlec Karel, Mrázek Rudolf, Tomiška František, Kadlec František, Hájek František, Kadlec František, Hájek František, Kadlec Adolf, Kadlec Josef, Kadlec Josef, Mrázek Josef, Kadlec Jaroslav, Tomiška Josef a Klauda Antonín.

Počátky činnosti v roce 1944

Podle starých záznamů bylo zjištěno, že v roce 1944 byl v obci Žďárec u Seče založen Svaz požární ochrany. Třicet zakládajících členů začalo pracovat v této organizaci a přispělo tak k rozšíření kulturně-vzdělávací činnost v obci. Pro svou činnost získali v prvních dnech podporu 500 Kčs od obce Kraskov. Zakoupili dvě razítka, píšťalky a členskou matriku. Pro svou další činnost měli v hotovosti 403 Kčs.

Rok 1945

V tomto roce se již bohatěji rozvinula činnost organizace. 1. srpna byl uspořádán ples na oslavu při převzetí polní stříkačky. Dále byly zakoupeny hadice, šroubení, provazy k hadicím, opasky a horna. Dále byla také uspořádána sbírka v obci, při které bylo vybráno pro činnost SPO 26 975 Kčs. Touto sbírkou se finanční stav organizace upravil na zisk, který činil již 16 453 Kčs.

Léta 1946 – 1960

V roce 1946 byl objednán časopis Hasičské rozhledy a činnost se rozvíjela ve všech směrech. Byly pořádány plesy a taneční zábavy. Členové SPO pomáhali svým spoluobčanům např. vypumpování studen pomocí stříkačky, pořádali různé brigády v obci, účastnili se soutěží a sbírali odpadové suroviny. V prosinci 1952 byly pro sbor zakoupeny troje vycházkové šaty. V roce 1954 bylo zakoupeno starší auto, které bylo upraveno. V roce 1960 byly zakoupeny členské legitimace a známky v hodnotě 180 Kčs.

1961 – 1970

V letech 1961 – 1970 se dále rozvíjela činnost MJ ČSPO ve Žďárci. Bylo to jednak vlastní činnost ve výcviku, zlepšení vybavení MJ ČSPO a při zajištění prevence v obci. V těchto letech se prováděly preventivní prohlídky 2 krát ročně a to do 30.3. do 30.11., mimo to každoročně Sbor pořádal pouťovou zábavu a v zimě „Ples požárníků“. Členové každoročně pomáhali při zemědělských pracích místního JZD a později Státnímu statku a velkou měrou se podíleli na budování Kulturního domu ve Žďárci. Ročně zde odpracovali 1500 brigádnických hodin a 25.1.1965 zde poprvé konali výroční členskou schůzi.

Tehdejší vedení sboru:

                           1961 – 1964                                 1965                          1966 – 1970

předseda      Schneiderwint Josef               Hájek Jaroslav            Mrázek Alois

velitel            Mrázek Alois                            Mrázek Alois              Kadlec Josef

jednatel        Kadlec Josef                             Horník Josef               Papoušek Antonín

zbrojmistr    Kolář Josef                               Klauda Jaroslav          Klauda Antonín st.

prevence      Bohuněk Antonín                   Bohuněk Antonín      Bohuněk Antonín

kult. ref.       Skokan Josef                            Linhart Jan                  Klauda Jaroslav

pokladník    Horník Josef                             Klauda Antonín st.    Klauda Antonín st.

referent CO        ?                                                         ?                    Hájek Jaroslav, Kutil Karel

Členská základna měla v těchto letech 25 – 27 členů – mužů.

1971 – 1989

Pro tyto roky hledáme data…

1990 – 2000

Konány taneční zábavy se skupinami Interview (30.6.1990), Hever (14.7.1990), dále proběhla oprava střech na parketu.

Nečinnost některých členů vedla k nepříjemným situacím na schůzích. Příjmy za rok 1990 činily 30 000 Kčs. Ke konci roku 1990 volba nového výboru. 1991 z důvodu špatného technického stavu vozidla Gaz, bylo toto hasičsko/vojenské vozidlo umístěno do nabídky autobazaru (SDH Žďárec nyní čeká více jak 20 let bez vozidla). Léto 1992 zájezd do Českých Budějovic a oprava parketu. 1993 – nové členské karty a 8.12.1992 předána stříkačka PS-12 do správy SDH Žďárec u Seče, díky úřadům Seč a Trhová Kamenice. V roce 1993 probíhala oprava střechy na parketě a neproběhla žádná taneční zábava, účast v okrskové soutěži na Hoješíně. Dále se v roce 1993 konala Maškara a dále byl zamítnut prodej pozemku parketu do majetku SDH Žďárec u Seče (vlastník OÚ Seč). V roce 1994 bylo oslaveno 50. výročí od založení SDH (4.2.1944 – 4.2.1994), dále 14. února 1994 byla konaná Maškara. Na valné hromadě v roce 1994 byl rok 1993 krom Maškary označen za velice kritický, protože se nic nepodařilo, co bylo naplánované (oprava parketu, hasičské soutěže, nábor nových členů…). V březnu 1994 se situace vyhrotila a byl vznesen návrh na nový výbor. I přes neshody mezi členy proběhla v roce 1994 oprava kiosku.

V dubnu 1994 byl zvolen nový výbor – Starosta M. Kápička, jednatel K. Pelc a hospodář Z. Steidler. V roce 1994 se SDH Žďárec účastnilo soutěže v Prachovicích a obměnilo hadice. V roce 1995 byl konán ples, oprava kiosku, úklid zbrojnice a konán zájezd do Kostnice v Kutné Hoře. V letech 1996 až 1997 se SDH Žďárec účastnilo hasičské soutěže v Seči, byl opraven plot, záchody a branky v areálu za KD a byla zakoupena nová výbava – troják, opasky a oděvy za cenu 13 000 Kč a byli přijmutí 3 noví členové. Dále se v roce 1997 účastnilo SDH několika soutěží POŽÁRNICKÉ LIGY, jeden z nejlepších výsledků byl v Kraskově a to 3. místo z 7. Rok 1998 patřil také hasičským soutěžím – v tomto roce se SDH velmi dařilo. Dále v roce 1998 byly zapůjčeny lavičky od OÚ Prachovice na pořádání různých akcích, byly také zakoupeny přilby a mazací potřeby na hadice v ceně 900 Kč. Rok 1999 patřil opět hasičským soutěžím. V roce 2000 byla konána pouťová zábava a 30. dubna se konalo doposud největší pálení čarodějnic a probíhala oprava hasičárny (omítka).

2001 – 2012

V roce 2001 se jako každý rok konalo pálení čarodějnic a pouťová zábava. Byla dokončena oprava hasičárny (omítky) a byl prodán gáz. V roce 2002 se konala Maškara, konala se pouťová zábava, byla opravena střecha na hasičárně, byla vyčištěna místní cesta mezi skálami, vymalování klubovny v KD. V roce 2003 proběhlo další velké pálení čarodějnic a byly opraveny lavičky. Dále proběhla posvícenská zábava, starosta M. Šimek odstoupil z funkce a byl nahrazen M. Charvátem a v obci Žďárec u Seče byla zahájena výstavba plynu v celkové ceně 1 milion 150 tisíc Kč. V roce 2004 byl opraven plot na hřišti a byla opravena střecha na WC. V letech 2005 až 2007 probíhala celková údržba hřiště a každý rok také byly konány čarodějnice a byla úplně dokončena oprava střechy na WC. V roce 2008 proběhl nátěr střech na parketě. 2009 – oprava WC, nové přivody, el. proud a nátěr zábradlí kolem rybníku. V květnu 2010 proběhla oprava hydrantu a bylo zhotoveno tažné zařízení k stříkačce. 2011 – MDD, setkání důchodců a byla opravena stříkačka + upevněna siréna. 11.2.2012 proběhla Maškara, dětský den, opraven přístřešek u hasičárny a proběhl zájezd na Českých Budějovic na Země Živitelku.

Vedení sboru v letech 2007 – 2014

STAROSTA: Josef Mrázek

MÍSTOSTAROSTA: Jiří Kučera st. od roku 2012 Miloš Kápička

POKLADNÍK: Josef Mrázek

JEDNATEL: Luboš Mrázek

VELITEL: Milan Linhart (zemřel 2012) od roku 2012 Mirek Charvát

STROJNÍK: Miloš Kápička, Franc Zdeněk od roku 2012 Jiří Kučera ml.

2013 – současnost

V roce 2013 proběhla oprava pěší cesty – odpracováno přes 320 hodin, nové osvětlení a el. rozvody na parketě, oprava kiosku (pobytí dřevěnými deskami). Dále proběhlo setkání důchodců, mikulášská nadílka, MDD a účastnili jsme Výroční okrskové soutěže v Seči. Proběhl zájezd do ZOO Jihlava. V roce 2014 byl upraven interier kiosku byl konán 1. ročník akce ŽELEZNOHORSKÝ TRAKTOR ve spolupráci s MS ČČK Žďárec u Seče, proběhla pouťová zábava a posvícení a na parketě zahrála skupina Veřejnej Bigbít. Na konci roku 2014 stávající stabilní vedení ukončilo svojí činnost a bylo zvoleno nové.

Vedení sboru od roku 2015

Všechny členy naleznete ZDE

Pro rok 2015 bylo do SDH Žďárec příjmuto několik mladých členů, včetně dorostenců. Od dubna 2015 proběhlo několik hasičských tréninku, jak s vodou tak bez vody. V roce 2015 bylo zakoupeno hasičské oblečení, byla upravena nádrž na soutěže a SDH Žďárec po téměř 20 letech zakupuje hasičské auto, díky finančnímu daru Ing. Martina Patáka. Dále probíhají brigády, účastníme se soutěží a akcí a v neposlední řadě pořádáme vlastní akceV roce 2016 proběhla velká renovace hasičárny, bylo přijato 11 nových členek, byla opravena stříkačka PS-12, byl postaven sklad na hřišti za KD, a v neposlední řadě byl nainstalován internet do hasičárny. V únoru 2017 byla po 5 letech uspořádaná tradiční Staročeská maškara. 13.3.2017 byla Městem Seč schválena výjezdová jednotka JSDH Žďárec u Seče v kategorii JPO V. Probíhají první nácviky ženského družstva a členové výjezdové jednotky absolvují školení pro činnost v jednotce. Proběhlo dokončení stavby skladu v areálu za KD, dále byl postaven dřevěný přístřešek před kioskem v areálu za kulturním domem. 2.8.2017 bylo od HZS Pardubického kraje, stanice Chrudim převzato vozidlo Renault Kangoo. Železnohorského traktoru 2017 se účastnilo rekordní množství návštěvníků a v září 2017 probíhá nákup nové stříkačky PS-18.  Dále proběhlo zahájení oprav fasády hasičárny. Výjezdová jednotka za svůj necelý první rok působnosti vyjížděla celkem 11 krát. V roce 2018 byl zakoupen nový vlek, proběhla stavba druhé garáže hasičárny a v sobotu 4.8.2018 došlo ke Slavnostnímu otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice v rámci Oslav 570 let obce Žďárec u Seče. Rekonstrukce hasičárny probíhala vlastnoručně ve volném čase členů od roku 2015 do roku 2018.

SDH Žďárec neustále pokračuje ve své činnosti.

Autor článku: Jakub Mrázek

Zdroje: Kronika SDH Žďárec, Jednatelský sešit SDH Žďárec a Josef Mrázek

V případě že máte jakékoli historické dokumenty nebo fotografie, budeme rádi když nám je zašlete na email info@sdhzdarec.cz