AKTIVITY SDH V ROCE 2015

Aktivita SDH v roce 2015

únor 2015 – úprava keřů a malých dřevin v okolí pěší cesty vedle skály.

březen až duben 2015 – vykácení stromů kolem polní cesty mezi Žďárcem a Sečí, která bude sloužit jako cyklostezka

červenec až listopad 2015 – oprava interierů hasičárny

červenec až srpen 2015 – kompletní oprava WC v kulturním domě

srpen 2015 – nátěr zábradlí na parketě

srpen 2015 – oprava a nová omítka parketu – část pro kapelu

srpen 2015 – oprava laviček

září 2015 – oprava a nový povrch nohejbalového hřiště

říjen 2015 – oprava komínu v hasičárně