AKTIVITY SDH V ROCE 2016

únor až duben 2016 – úprava dřevin a porostů v parku a na skále

duben 2016 – oprava venkovních WC v areálu za KD

duben 2016 – oprava stříkačky PS-12

duben 2016 – stavba přístřešku pro stříkačku

květen 2016 – oprava vleku pro stříkačku PS-8

květen 2016 – dokončení základů přístřešku pro stříkačky

květen 2016 – oprava podlahy v hasičárně – členská místnost + garáž

květen až červen 2016 – oprava interiéru hasičárny – členská místnost

červen 2016 – nové záclony v KD

červen 2016 – nové dveře v hasičárně

červen 2016 – nová vrata v hasičárně

červenec 2016 – nová roleta v hasičáně

červenec 2016 – úklid okolo hasičárny (převezeny staré cihly…)

červenec 2016 – oprava vnitřní zdi v garáži hasičárny

červenec 2016 – nalakována podlaha v hasičárně

červenec 2016 – vyklizení starých věcí z hasičárny

červenec 2016 – příprava střešního zateplení hasičárny

srpen 2016 – roztřídění hadic a nové uspořádání hadic

srpen 2016 – nové uspořádání věcí a nové regály v hasičárně

srpen 2016 – nové uspořádání věcí v provozních místnostech v KD

srpen 2016 – nové židle v KD

srpen 2016 – příprava ženského družstva pro požární sport

srpen 2016 – úklid areálu za KD

září 2016 – kompletní úklid půdy hasičárny

září 2016 – úklid provozních místností v KD

září 2016 – zateplení půdy hasičárny (strop)

září 2016 – úprava exteriéru hasičárny – elektrická skříň

říjen 2016 – zahájení stavby zdí přístřešku

říjen 2016 – instalace internetu do hasičárny + vylepšení internetu pro celou obec

říjen 2016 – Přidání 2 lamp k hasičárně a natření jejich stožáru

listopad 2016 – vypuštění požární nádrže (za účelem sanace na jaře 2017)

prosinec 2016 – dokončení hrubé stavby přístřešku včetně střechy