Pro členy SDH

Informace KVĚTEN 2019

1.5.2019 – účast na akci Recesistický 1. Máj 2019 v Třemošnici s historickým vozidlem GAZ. Sraz posádky v 9:45 ve Žďárci pod skálou. Po příjezdu z akce úklid od 16:00 po Čarodějnicích.

4.5.2019 – od 13:00 příprava stříkaček na soutěž a úklid v areálu za kulturním domem

10.5.2019 – byla instalována nová prolézačka a nástěnka

10.5.2019 – příprava Oslav 75 let, od 16:30 v areálu za kulturním domem

11.5.2019 – Oslavy 75 let SDH Žďárec u Seče, dokončení příprav od 8:00 v areálu za kulturním domem

12.5.2019 – úklid po Oslavách 75 let – od 13:00 v areálu za kulturním domem

18.5.2019 – Výpomoc při pořádání akce Sečský sumec 2019, sraz ve 12:00 u hasičárny.

25.5.2019 – Dětský den s hasiči 2019, informace budou upřesněny.

Informace DUBEN 2019

5.4.2019 – proběhlo skládání dlažby v areálu za kulturním domem, kde se bude dláždit prostor pod přístřeškem

9.4.2019 – proběhla úprava povrchu před hasičárnou

13.4.2019 – kácení dřeva na Tradiční pálení Čarodějnic, sraz v 9:00 u hasičské zbrojnice. Po ukončení kácení proběhne příprava stavebních úprav v okolí udírny a dlažby v areálu za kulturním domem

19.4.2019 – proběhne dokončení stavebních prací v areálu za kulturním domem, sraz v 9:00.

21.4.2019 – proběhne dokončení stavebních prací v areálu za kulturním domem, sraz v 8:30.

24.4.2019 – proběhlo dokončování dláždění a úpravy v areálu za KD.

25.4.2019 – zástupci našeho sboru se účastnili schůze okrsku Seč

27.4.2019 – stavba vatry na Tradiční pálení Čarodějnic, sraz v 9:00 v areálu za kulturním domem. Po ukončení stavby budou dokončeny zbývající stavební úpravy.

28.4.2019 – od 9:00 proběhne v areálu za kulturním domem rovnání nepoužitých klád ze stavby vatry a drobné úpravy.

30.4.2019 – proběhlo jednání o realizaci praporu ve specializované firmě

30.4.2019 – Tradiční pálení Čarodějnic, příprava akce od 17:30 v areálu za kulturním domem.

Informace BŘEZEN 2019

16.3.2019 – Srdečně zveme všechny členy SDH Žďárec u Seče na členskou schůzi, která se koná v sobotu 16.3.2019 od 17:00 v kulturním domě ve Žďárci u Seče. Účast nutná, z důvodu projednání jarních a letních akcí – Pálení čarodějnic, Oslavy 75 let našeho sboru, Železnohorský traktor 2019 a další…

19.3.2019 – proběhlo odstranění suchého stromu na dětském hřišti ve Žďárci u Seče, kde bude nová prolézačka

31.3.2019 – proběhla jarní údržba techniky a hasičské zbrojnice, byly zakoupeny nové rukavice pro členy výjezdové jednotky

Informace ÚNOR 2019

9.2.2019 – proběhne cvičení členů výjezdové jednotky, bližší informace na stránce pro členy výjezdové jednotky

Informace LEDEN 2019

6.1.2019 – byla výbava členů výjezdové jednotky rozšířena o 5 kusů přileb

10.1.2019 – proběhla účetní inventura financí sboru

11.1.2019 – se starosta sboru účastnil schůze starostů SDH na Sečské radnici

15.1.2019 – proběhla inventura kulturního domu a dalšího majetku města Seč v naší obci, inventuru prováděli zástupci našeho sboru a ČČK

19.1.2019 – Tímto všechny členy SDH Žďárec u Seče srdečně zveme na VÝROČNÍ SCHŮZI, která se koná v sobotu 19.1.2019 od 18:00 v sále kulturního domu ve Žďárci u Seče. Účast všech členů nutná, z důvodu zhodnocení roku 2018 a plánu akcí a aktivit na rok 2019. Občerstvení zajištěno. Výbor a revizní komise se sejde v 17:00. Příprava sálu na výroční schůzi od 15:00.

Od 30.1.2019 do 3.2.2019 je v hasičárně si možnost vyzkoušet hasičské bundy před jejich objednávkou. Kdo nemá přístup do hasičárny, kontaktujte prosím Jiřího Kučeru, Petru Kučerovou či Jakuba Mrázka.