Pro členy SDH

Informace PROSINEC 2018

2.12.2018 – příprava Mikulášské nadílky a rozsvícení Vánočního stromu od 12:00 v kulturním domě.

31.12.2018 – se bude konat v kulturním domě oslava Silvestra a přivítání Nového roku 2019 pro členy, rodinné příslušníky a všechny, kteří nám pomáhali s akcemi. Pokud se budete chtít tohoto setkání účastnit, prosím dejte vědět na facebook či přímo starostovi sboru, abychom věděli počet lidí k účasti.

Informace LISTOPAD 2018

3.11.2018 – proběhne zazimování stříkaček a údržba techniky, členové výjezdové jednotky budou mít výcvik s čerpadly, více informací na stránce pro členy výjezdové jednotky

9.11.2018 – účast na Vyhlášení ligy v požárním útoku okresu Chrudim ve Zbožnově, odjezd v 17:45 od hasičárny.

10.11.2018 – Srdečně zveme všechny členy na členskou schůzi SDH Žďárec u Seče, která se koná v sobotu 10.11.2018 od 17:00 v kulturním domě ve Žďárci u Seče. K projednání jsou zimní akce (Mikuláš, Silvestr) a další. Po ukončení schůze zveme všechny pořadatele Železnohorského traktoru 2018 na vyhodnocení akce.

24.11.2018 – velitelé výjezdové jednotky společně s velitelem okrsku Bohuslavem Šulcem st. se účastnili semináře Velitel 2018 ve Svitavách

Informace ŘÍJEN 2018

5.10.2018 – proběhne od 16:00 trénink sání k požárnímu útoku ženského družstva

6.10.2018 – účast na závěrečně soutěži obou družstev v požárním sportu v Morašicích, sraz v 7:45 u hasičárny

6.10.2018 – po příjezdu ze soutěže se bude večer v hasičárně konat posezení k ukončení letošní sezóny v požárním sportu

13.10.2018 – zájezd do pivovaru Svijany – bližší informace v článku (klikněte)

28.10.2018 – se starosta sboru účastnil setkání představitelů města Seč a hasičů u příležitosti oslav 100 let republiky.

V měsíci říjnu výjezdová jednotka vyjížděla celkem 4krát.

Informace ZÁŘÍ 2018

1.9.2018 – účast obou sportovních družstev „O pohár města Chrudim“. Sraz v 7:30 u hasičárny. Účast na soutěži zrušena z důvodu nemoci části členů sportovního družstva.

1.9.2018 – ve 12:00 proběhlo uctění památky příslušníka HZS Olomouckého kraje, který zemřel při nehodě hasičské cisterny

8.9.2018 – výpomoc se zabezpečením akce MTB Běstvina, odjezd v 12:00 od hasičárny.

9.9.2018 – členové výjezdové jednotky pomohli panu Doležalovi s čerpáním vody do jeho rybníka, kde hrozil úhyn ryb

15.9.2018 – proběhne brigáda na kácení suchých stromů, sraz v 8:00 u hasičárny

16.9.2018 – proběhne trénink na závěrečnou soutěž v požárním útoku – od 9:00, sraz před hasičárnou

Bude pořádán zájezd do pivovaru Svijany, bližší informace zde (klikněte)

22.9.2018 – účast na soutěži v požárním sportu v Horce, odjezd v 7:30 od hasičárny

26.9.2018 – byla výbava v hasičárně rozšířena o nový kompresor

27.9.2018 – byl na hasičárnu namontován držák na vlajku, vlajka zde umisťována na státní svátky a další významné dny.

29.9.2018 – v rámci spolupráce s hasiči z Počátek bude udělán hasičský zátah na svatbu – sraz 10:30 u hasičárny

30.9.2018 – proběhne trénink sání a pokud se sejde kompletní družstvo, proběhne nácvik požárního útoku na závěrečnou soutěž – sraz v 9:00 u hasičárny, po dokončení tréninku proběhnou drobné úpravy povrchu před hasičárnou

Informace SRPEN 2018

3.8.2018 – od 17:00 proběhne příprava hasičárny a vozidel na Slavnostní otevření hasičské zbrojnice a Oslavy 570 let obce Žďárec u Seče

4.8.2018 – Příprava na Slavnostní otevření hasičské zbrojnice od 10:00 – příprava v hasičárně a techniky na výstavu

4.8.2018 – Oslavy 570 let obce Žďárec u Seče a Slavnostní otevření hasičské zbrojnice – na slavnostní otevření srdečně zveme všechny členy sboru. Slavnostní otevření proběhne v 13:00, sraz všech členů ve 12:00, všichni budou v hasičském oblečení

7.8.2018 – proběhl nákup na traktoriádu

9.8.2018 – před hasičárnu byly dovezeny vápencové kameny z Prachovic od společnosti Cemex

10.8.2018 – proběhlo vyzvednutí triček na traktoriádu

11.8.2018 – Srdečně zveme všechny členy na členskou schůzi SDH Žďárec u Seče, která se koná v sobotu 11.8.2018 od 18:00 v kulturním domě ve Žďárci u Seče. ÚČAST VŠECH POŘADATELŮ NUTNÁ, z důvodu finálního projednání organizace Železnohorského traktoru 2018.

17.8.2018 – příprava Železnohorského traktoru 2018 od 17:00

18.8.2018 – Železnohorský traktor 2018, příprava akce od 8:00

19.8.2018 – úklid po akci Železnohorský traktor 2018 od 15:00

25.8.2018 – účast na oslavách 130 let SDH Horka, odjezd 8:00 od hasičárny, návrat okolo 12 hodiny

Informace ČERVENEC 2018

11.7.2018 – starosta sboru jednal se společností Agromex ohledně programu letošního Železnohorského traktoru.

11.7.2018 – proběhla stavba obrubníků v areálu hasičárny.

13.7.2018 – od 8:00 proběhne stavba dřevěného přístřešku před vchodem do hasičárny

14.7.2018 – od 8:00 proběhne brigáda na hasičárně – stavba dřevěného přístřešku před vchodem, nátěr plotu a zdokonalení červených pruhů na fasádě

14.7.2018 – Srdečně zveme všechny členy na členskou schůzi SDH Žďárec u Seče, která se koná v sobotu 14.7.2018 od 17:00 v kulturním domě ve Žďárci u Seče. ÚČAST VŠECH POŘADATELŮ NUTNÁ, z důvodu projednání organizace Železnohorského traktoru 2018.

15.7.2018 – od 8:00 proběhne brigáda na hasičárně – dokončení stavby dřevěného přístřešku a další…

16.7.2018 – byly přidány nástěnky a nápis na hasičárnu, dále byl připevněn okap k přístřešku před hasičárnou a začalo se s dokončováním stropu druhé garáže

17.7.2018 – jsme dokončili úpravu stropu ve druhé garáži a také jsme postavili chodník ke vchodu do hasičárny

20.7.2018 – jsme provedli nátěr podlahy v hlavní garáži hasičárny.

21.7.2018 – velitel výjezdové jednotky nainstaloval do vozidla RZA VW Transporter elektrocentrálu.

23.7.2018 – jsme asistovali odborné firmě při instalaci houpaček na dětském hřišti ve Žďárci u Seče.

23. až 24.7.2018 – jsme provedli nátěr zdí a podlahy v obou garážích hasičárny.

28.7.2018 – jsme natřeli sloup u hasičárny a proběhl nátěr zdí členské místnosti, a také proběhl úklid.

31.7.2018 – proběhnou od 8:00 do 12:00 finální dokončovací práce na hasičárně, od 17:00 finální dokončení

Informace ČERVEN 2018

1.6.2018 – příprava hasičských vozidel na slavnostní průvod při oslavách města Seč, příprava výbavy na soutěž v požárním sportu v Seči, sraz 17:30 v hasičárně – zde budou také řešeny pokyny na sobotu.

2.6.2018 – oslavy 700 let města Seč, sraz v 6:45 v hasičárně – řidiči vozidel Volkswagen Transporter, Renault Kangoo a GAZ-69, obě sportovní družstva, technická četa pro obsluhu parkoviště u kapličky se musí dostavit brzo ráno a připravit parkoviště. Starosta sboru Jiří Kučera se bude účastnit průvodu s praporem.

8.6.2018 – od 16:30 bude probíhat nátěr fasády na hasičárně

9.6.2018 – Sečský sumec 2018, příprava akce od 12:30, sraz před hasičárnou.

10.6.2018 – od 9:00 bude probíhat nátěr fasády na hasičárně

11.6.2018 – montážní firma provede aplikování vrat do druhé garáže – přístavek

15.6.2018 – příprava Nohejbalového turnaje od 17:00 v areálu za KD

16.6.2018 – Nohejbalový turnaj 2018 – 4. ročník, příprava od 7:30 v areálu za KD, zahájení 9:00

16.6.2018 – účast na na oslavách 140 let SDH Ronov nad Doubravou, odjezd po dokončení Nohejbalového turnaje okolo 14:00

17.6.2018 – úprava zeleně v parku před kulturním domem a úklid kulturního domu, od 9:00

19.6.2018 – proběhne dokončení drobných dodělávek na hasičárně, okolo 16:30

28.6.2018 – v hasičárně proběhlé odstranění luxfer a zateplili jsme střechu přistavěné garáže

28.6.2018 – byla do vybavení výjezdové jednotky přidána elektrocentrála a kalové čerpadlo

Informace KVĚTEN 2018

1.5.2018 – účast na akci Recesistický 1. Máj 2018 v Třemošnici, sraz v 10:00 před hasičárnou

5.5.2018 – byl převzat nový vozík, který bude sloužit pro převoz stříkačky na soutěže a převoz materiálu

6.5.2018 – proběhne trénink v požárním útoku, sraz v 9:00 před hasičárnou

13.5.2018 – proběhnou tréninky obou družstev v požárním útoku, mužské družstvo od 9:00 a ženské družstvo od 13:00, sraz před hasičárnou

19.5.2018 – účast v průvodu hasičských vozidel na akci 140 let SDH Heřmanův Městec, sraz v 7:15 před hasičárnou.

20.5.2018 – proběhnou tréninky obou družstev v požárním útoku, mužské družstvo od 9:00 a ženské družstvo od 13:00, sraz před hasičárnou

26.5.2018 – od 14:00 se koná Dětský den v areálu za kulturním domem, příprava od 13:00, členové výjezdové jednotky se setkají v 9:00 v hasičárně

27.5.2018 – proběhnou tréninky obou družstev v požárním útoku, mužské družstvo od 9:00 a ženské družstvo od 13:00, sraz před hasičárnou

28.5.2018 – starosta sboru Jiří Kučera se zúčastnil schůze k organizaci oslav 700 let města Seč

Informace DUBEN 2018

7.4.2018 – proběhla příprava stavby přístavku u hasičárny, byl také odstraněn Vánoční stromek z parku

8.4.2018 – účast na Odemykání Doubravy 2018 – sraz 8:45 před hasičárnou

11.4.2018 – byla zahájena stavba přístavku hasičárny, z důvodu velkého množství stavebního materiálu, který je naskladněn v garáži, jsou obě hasičská vozidla u velitele jednotky Jiřího Kučery, kde zůstanou do té doby, dokud nebude prostor garáže znovu uvolněný (cca měsíc).

14.4.2018 – proběhne kácení dřeva na Tradiční pálení čarodějnic, sraz v 8:00 před hasičárnou

14.4.2018 – proběhlo dokončení stavby základů a podlahy u přístavku vedle hasičárny

21.4.2018 – proběhne cvičení členů výjezdové jednotky – více zde (klikněte)

28.4.2018 – se koná okrskové cvičení v požárním sportu v Hoješíně, příprava od 9:00, sraz u hasičárny, zahájení soutěže v 13:00 v Hoješíně, účast obou družstev

29.4.2018 – proběhne stavba vatry na Tradiční pálení čarodějnic, v areálu za KD od 9:00

30.4.2018 – Tradiční pálení čarodějnic, od 18:00 v areálu za kulturním domem. Příprava od 16:00.

Informace BŘEZEN 2018

3.3.2018 – členové výjezdové jednotky budou mít výcvik s motorovou pilou na silnici 337, směr Seč, od 8:00

11.3.2018 (neděle) – od 13:00 před hasičárnou proběhne focení hromadné fotografie členů SDH Žďárec u Seče, za účelem předání fotografie k almanachu města Seč a k letošnímu setkání rodáků naší obce. Žádáme všechny členy o účast. V případě, že máte vlastní hasičské oblečení (historické i novější), vezměte si jej prosím na sebe.

17.3.2018 (sobota) – náhradní termín pro fotografování (pokud se vám nehodí hlavní termín), od 13:00 před hasičárnou.

24.3.2018 – Srdečně zveme všechny členy SDH Žďárec u Seče na členskou schůzi, která se koná v sobotu 24.3.2018 od 18:00 v hospodě ve Žďárci u Seče (vedle Smíšeného zboží). Účast nutná, z důvodu projednání jarních a letních akcí (včetně zahájení jednání o traktoriádě), nákupu nových věcí atd…

28.3.2018 – proběhla úprava zeleně podél pěší cesty vedle skály ve Žďárci u Seče

31.3.2018 – členové sboru a výjezdové jednotky se zúčastnili Odemykání Chrudimky 2018. Členové výjezdové jednotky v rámci výcviku pomáhali s vyproštěním lodi z pod mostu u elektrárny Seč.

Informace ÚNOR 2018

10.2.2018 – od 8:00 proběhne výcvik členů s motorovými pilami na silnici 337, směr Seč, kdy bude probíhat řezání přebytečných dřevin v okolí této komunikace. Sraz oba dny před hasičárnou v 7:30.

11.2.2018 – proběhne úklid skácených dřevin v okolí komunikace 337 od 9:00.

24.2.2018 – proběhla údržba ledové plochy na rybníku ve Žďárci

25.2.2018 – od 13:00 proběhne na rybníku ve Žďárci „Hokejový zápas“

Informace LEDEN 2018

12.1.2018 – od 17:00 proběhne inventura technických prostředků

12.1.2018 – do hasičárny byl přidán nový regál, fotografie na našem Rajče.net

14.1.2018 – proběhla inventura kulturního domu a dalšího majetku města Seč ve Žďárci, z našeho sboru se inventury účastnil starosta sboru Jiří Kučera a hospodář (správce KD) Josef Mrázek

14.1.2018 – proběhla údržba hasičských vozidel

20.1.2018 – Tímto všechny členy SDH Žďárec u Seče srdečně zveme na VÝROČNÍ SCHŮZI, která se koná v sobotu 20.1.2018 od 18:00 v sále kulturního domu ve Žďárci u Seče. Účast všech členů nutná, z důvodu zhodnocení roku 2017 a plánu akcí a aktivit na rok 2018. Občerstvení zajištěno.

21.1.2018 – do vozidla Volkswagen Transporter byla přidána nová vysílačka, stará vysílačka byla přesunuta do vozidla Renault Kangoo

22.1.2018 – starosta a zástupci našeho sboru se účastnili schůze k událostí 700 let města Seč, jež náš sbor bude pomáhat při pořádání této velké události