Hasiči Žďárec u Seče – náš rok 2019

Tento článek je souhrn činností a aktivit sboru za celý rok 2019.

Leden ve znamení sněhové kalamity

Na začátku ledna zasáhla Železné hory sněhová kalamita a velké mrazy. Vlivem těchto událostí zasahovala JSDH Žďárec u Seče celkem  5 krát. Dne 19. ledna jsme uspořádali výroční valnou hromadu, které se zúčastnili zástupci města Seč. V únoru jsme na Sečské přehradě trénovali záchranu osoby z propadlého ledu. Na konci března jsme prováděli jarní úklid hasičské zbrojnice a údržbu techniky.

Duben ve znamení stavebních prací

V průběhu dubna jsme prováděli dláždění povrchu pod přístřeškem v areálu za kulturním domem a také proběhla stavba obvodového stolu okolo udírny. V sobotu 13. dubna jsme káceli dřevo na Tradiční pálení čarodějnic a 27. dubna proběhla stavba vatry. Poslední den měsíce dubna jsme ve specializované firmě na výrobu slavnostních praporů jednali o realizaci historicky prvního praporu sboru a ve večerních hodinách proběhlo již tradiční pálení čarodějnic.

Oslavili jsme 75 let od založení našeho sboru

První květnový den jsme se již tradičně zúčastnili s vozidlem GAZ 69 recesistického 1. Máje v Třemošnici. V pátek 10. května jsme instalovali novou nástěnku před hasičskou zbrojnicí a ve spolupráci se specializovanou firmou nainstalovali novou prolézačku na dětské hřiště. Slavnostní den byl  11. květen, kdy jsme oslavili 75 výročí od založení našeho sboru. Tato událost se velice vydařila a potěšilo nás, že s námi slavily také okolní sbory. V sobotu 18. května jsme ve spolupráci s Cyklo klubem Hlavatka uspořádali 2. ročník MTB závodu horských kol Sečský sumec. Dětský den s hasiči, který se konal 25. května měl velkou účast dětí i rodičů.

Červen a hasičské soutěže

První červnový den se naše mužské družstvo účastnilo soutěže „O pohár SDH Seč“. V sobotu 22. června jsme uspořádali již 5. ročník Nohejbalového turnaje, po ukončení turnaje jsme vyrazili na soutěž historických stříkaček PS-8 do obce Zubří u Trhové Kamenice, kde jsme se umístili na 6. místě.

V červenci a srpnu jsme se nezastavili

Celý červenec členové sboru převážně o víkendech prováděli rekonstrukci sociálního zařízení v areálu za kulturním domem. Jednalo se o velice náročnou rekonstrukci a tímto děkujeme všem pomáhajícím členům a všem zúčastněným za aktivní spolupráci. Velké poděkování patří Městu Seč za financování celé akce a Technickým službám města za pomoc při realizaci. V pátek 2. srpna jsme převzali nové čerpadlo Heron a novou vysílačku do zásahového vozidla z dotace Pardubického kraje. O víkendu  4. a 11. srpna naše družstva trénovala požární útok. V pátek 9. srpna naše jednotka ve spolupráci se stanicí HZS Chrudim provedla odstranění nebezpečných stromů na hřišti ve Žďárci. Členové sboru v pondělí 12. srpna opravili mostek přes potok spojující komunikaci a skálu ve Žďárci. Muži a ženy ze sportovního družstva se v pátek  16. srpna zúčastnili noční soutěže v požárním útoku v Seči. Milovníkům traktorů patřila sobota 17. srpna, kdy jsme uspořádali již 6. ročník velmi oblíbené akce Železnohorský traktor a tentokrát také s mezinárodní účastí. V pondělí 19. srpna jsme převzali od SDH Chrast přívěsný vozík a přívěsnou cisternu, kterou budeme v průběhu roku 2020 renovovat. V pátek 23. srpna jsme uctili památku zesnulého velitele okrsku Seč p. Šulce.

Navštívili jsme Traktoriádu v Modlílkově

I když to zní velmi zajímavě, tak většina z nás nikdy nebyla na jiné traktoriádě, než je Železnohorský traktor. V sobotu 7. září jsme se zúčastnili traktoriády v Modlílkově, kam nás pozval hlavní pořadatel p. Kalců. V září jsme také vypomáhali s technickým zabezpečením cyklo závodů MTB Běstvina 2019.

V říjnu na Vinobraní

V sobotu 5. října se muži i ženy ze sportovního družstva zúčastnili závěrečné soutěže ligy okresu Chrudim v Morašicích, večer téhož dne jsme uspořádali „zájezd“ na vinobraní do nedalekého Krásného. O víkendu 26. října se členové výjezdové jednotky zúčastnili stáže na stanici HZS Chrudim a zasahovali s profesionální jednotkou v rámci stáže u záchrany kočky z řeky Chrudimky.

Závěr roku

V listopadu celou oblasti Železných hor potrápil silný vítr a první sníh, naše jednotka zasahovala v obci celkem u 5 technických událostí. V listopadu jsme také zakoupili nový hasičský stan a opravovali elektroinstalaci v kulturním domě, také jsme zrekonstruovali stávající pult s výčepem.

V sobotu 23. listopadu jsme provedli údržbu techniky před zimou a na Sečské přehradě jsme vyzkoušeli funkčnost čerpadel, které užívá výjezdová jednotka.

První den v prosinci patřil ve Žďárci slavnostnímu rozsvícení stromu a Mikulášské nadílce. V roce 2019 jsme uspořádali celkem 8 kulturních akcí a šesti kulturních akcí jsme se zúčastnili v našem okolí. Výjezdová jednotka zatím v roce 2019 zasahovala celkem u 17 událostí a asistencí. Členové sboru v průběhu roku odpracovali nespočet brigádnických hodin.

Pro rok 2020 plánujeme zajímavé akce, včetně slavnostního předání nového praporu. Pravidelně sledujte naše webové stránky sdhzdarec.cz a facebook SDH Žďárec u Seče, kde najdete aktuální informace ve formě zajímavých článků včetně fotografií a videí nejen z činnosti našeho sboru. Velké poděkování patří Městu Seč, sponzorům a všem, kteří s námi spolupracovali v roce 2019. Přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a v roce 2020 spoustu životních úspěchů a dobré nálady.

SDH Žďárec u Seče