Na Hoješíně proběhlo okrskové cvičení v požárním útoku

V sobotu 28.4.2018 se u příležitosti oslav 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Hoješín konalo okrskové cvičení okrsku Seč v požárním útoku. Účastnilo se celkem 12 sportovních družstev, přičemž byly 2 dětské týmy, 2 veteránské týmy a 2 mimo okrskové týmy. Napínavé sportovní odpoledne si zřejmě nejvíce užili domácí hasiči z Hoješína, kteří provedli nejrychlejší požární útok (26,55) a tak se stali šampiony celého sportovního dne. Na dalších místech se zaslouženě umístili týmy SDH Seč a SDH Počátky, kteří obsadili 2. a 3. místo v okrskové soutěži. Další umístění patřilo SDH Žďárec u Seče B, který vybojoval čas 51,87, přičemž SDH Žďárec u Seče A měl bohužel technické problémy se savicí a tak byl pokus neplatný. Tým SDH Bojanov měl také technické problémy – stříkačka nechtěla spolupracovat a tak přes veškeré úsilí vybojovali čas 78,89. Starosta Hoješínských hasičů soutěž ukončil slovy “Tak někdy příště” a družstva se zážitkem pěkně prožitého sportovního odpoledne se opět rozjela zpět do svých hasičáren. Vše jsme pro vás zdokumentovali, a tak se můžete podívat na celé video a fotografie.

Jakub Mrázek
SDH Žďárec u Seče

Fotogalerie zde (klikněte)