Výjezdová jednotka cvičila ve Chrasti

V sobotu 21.4.2018 se naše výjezdová jednotka zúčastnila výcviku v Chrasti, který uspořádala místní výjezdová jednotka. Dopoledne patřilo teoretické části, kdy proběhlo seznámení s bezpečným řezáním stromů, základy první pomoci a legislativa při vnikání do bytů a domů. Po obědě proběhla ukázka přetlakové ventilace a bylo nám ukázáno jak se má a nemá hasit fritovací olej. Opět všem připomínáme, že jediným vhodným bezpečným řešením je dát na hrnec vlhký hadr, tak zamezíte přístup vzduchu a oheň se vám podaří dostat pod kontrolu. Po ukončení ukázek byly jednotky rozděleny na různá stanoviště, kde si v praxi mohli vyzkoušet první pomoc, hašení hasícími přístroji, záchranu při dopravní nehodě či funkce termokamery. Děkujeme JSDH Chrast za uspořádání zajímavého cvičení.