Na výroční valné hromadě jsme zhodnotili rok 2018

V sobotu 19.1.2019 se v kulturním domě ve Žďárci u Seče konala Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Žďárec u Seče. Krom 40 zúčastněných členů se výroční valné hromady také účastnil starosta města Seč, pan Marcel Vojtěch, a člen rady města Seč Pavel Machač. Dále se také účastnilo několik dobrovolníků ze Žďárce a okolí, kteří v roce 2018 pomáhali s pořádáním akcí a rekonstrukcí hasičské zbrojnice.

Výroční valnou hromadou zahájil jednatel sboru Michal Petráň, kdy následně pokračoval starosta sboru Jiří Kučera, který přítomné přivítal a předal slovo hostům. Poté následoval opět starosta sboru se zprávou činnosti za rok 2018, která byla doopravdy velmi obsáhlá. Poté slovo dostal pokladník sboru Josef Mrázek, který členy seznámil s aktuálním stavem financí sboru. Revizní komise neshledaly žádné problémy a hospodaření za rok 2018 proběhlo v pořádku. Na závěr došlo k předání cen členům, kteří se předně podíleli na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Oficiální program byl zakončen třemi video sestřihy, které vytvořil Jakub Mrázek. Tyto video sestřihy mapují činnost sboru za poslední 4 roky, rok 2018 a činnost výjezdové jednotky v roce 2018. Video sestřihy budete již brzy moc zhlédnout na našem YouTube kanálu. Poté už následovala volná zábava.

Přehled plánovaných akcí v roce 2019:

Tento seznam může být kdykoli upraven a doplněn o další události.

  • 30.4.2019 – Tradiční pálení čarodějnic
  • 11.5.2019 – Oslavy 75 let Sboru dobrovolných hasičů Žďárec u Seče
  • 22.6.2019 – 5. ročník Nohejbalového turnaje
  • 17.8.2019 – Železnohorský traktor 2019 (pod záštitou města Seč a ve spolupráci s partnery)
  • 1.12.2019 – Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu a Mikulášská nadílka
  • 31.12.2019 – Silvestr a přivítání Nového roku 2020

Sestřih mapující činnost sboru v letech 2015 až 2018:

Sestřih mapující detailně činnost sboru v roce 2018:

Sestřih mapující činnost výjezdové jednotky v roce 2018: