Porucha vodovodního řádu zapříčinila velmi kluzkou vozovku

V sobotu 19.1.2019 zapřičinil mráz poruchu vodovodního řádu v obci Žďárec u Seče. Vytékající voda z porušeného vodovodního řadu zapříčinila vytvoření ledu na vozovce o délce cca 15 metrů. Po základním ošetření správcem vodovodního řádu jsme provedli zajištění průjezdnosti po komunikaci posypáním štěrku a rozmístěním značek. Tato závada by neměla ve velké míře omezit dostupnost vody v obci Žďárec u Seče a okolních obcí. V průběhu následujících dní by mělo dojít ke kompletní opravě ze strany správce vodovodního řadu. JSDH Žďárec u Seče místo stále sleduje a ošetřuje jej štěrkem.