Aktivity SDH v obci

SDH Žďárec u Seče se vždy snažil pečovat o obec a její okolí. Každoročně odpracováváme brigádnické hodiny – za účelem oprav, budování či úklidu ve Žďárci u Seče.

Aktivita SDH Žďárec u Seče v minulých letech:

Aktivita SDH Žďárec u Seče v roce 2018

leden 2018 – inventura kulturního domu a dalšího obecního majetku ve Žďárci u Seče

leden 2018 – vyklizení starého a nefunkčního vybavení z místnosti hospody v kulturním domě

únor – březen 2018 – odstraňování dřevin v okolí silnice 337 u Žďárce u Seče

únor 2018 – údržba vodní ledové plochy ve Žďárci u Seče

březen 2018 – úprava zelené podél pěší cesty ve Žďárci u Seče

duben 2018 až červen 2018 – stavba přístavku vedle hasičárny

červen 2018 – nátěr fasády hasičárny a dokončování rekonstrukce hasičárny

červen 2018 – nátěr plotu u hasičárny

červen 2018 – údržba zeleně v parku u kulturního domu ve Žďárci u Seče

červenec 2018 – úprava okolí hasičárny

červenec 2018 – dokončení kompletní rekonstrukce hasičárny po 2 letech

červenec 2018 – instalace houpaček na dětské hřiště ve Žďárci u Seče

srpen 2018 – stavba grilu

srpen 2018 – zalévání stromů okolo cyklostezky mezi Žďárcem a Sečí

září 2018 – přečerpávání vody do rybníka p. Doležala, kde hrozil úhyn ryb

září 2018 – kácení suchých stromů na skále ve Žďárci u Seče

září/říjen 2018 – výjezdová jednotka v rámci silného větru zasahuje u pádů stromů a nebezpečných větví v naší obci

říjen 2018 – úprava povrchu před hasičárnou